CHANA HIGH RISK SEP BUY ABOVE

CHANA HIGH RISK SEP BUY ABOVE

by admin- Tuesday, August 3rd, 2021 09:16:57 AM

CHANA HIGH RISK SEP BUY ABOVE 5165 TGTS 5180/5200 SL 5148 & BELOW 5148 DROP FOR SUP 5090 THEN WAPAS UPPER KA CHANCE
OVER ALL SENTIMENT WEAK

 

News Updates